Categorie: algemeen

Ons Clubgrade project is gestart

Tijdens de laatste maanden heeft het bestuur een nieuw project opgestart met als doel de werking van onze vereniging te verbeteren. Het project heet Clubgrade en is een aantal jaren geleden opgestart door het Vlaamse ministerie van Sport. De bedoeling van Clubgrade is om de sportverenigingen te ondersteunen in hun werking. Het gaat niet over sporttechnische ondersteuning maar over ondersteuning in het beleid en verenigingswerk. De uitvoering van Clubgrade is in handen van Sport Vlaanderen die hiervoor samenwerkt met Vrijwilligerswerk Werkt, Levuur en UGent. Ga naar www.clubgrade.be voor meer info over Clubgrade.

Concreet betekent dat een vereniging beroep kan doen op Clubgrade om haar werking te onderzoeken en te verbeteren. Clubgrade stelt een begeleider aan voor elke vereniging. Voor onze vereniging is Inge Leeten aangesteld, Teamleider Clubondersteuning van ZwemFed. Zij is door Clubgrade voor meerdere verenigingen als projectbegeleider actief.

Een Clubgradeproject bestaat uit drie delen:

  • discussiegroep
  • vragenlijst
  • verbeterproject

Hoe ziet ons Clubgrade project eruit?

Lees verder “Ons Clubgrade project is gestart”

Vriendjesdag december 2020

De kerstvakantie bracht onze jongste spelers plezier met een vriendjesdag op 23 december. De werproos daagde iedereen uit om goed te mikken. Het was een succesvolle dag met nieuwe gezichten die zich van hun sportiefste kant lieten zien.

Ook het Kerst-kamp, die we samen met Multiskilzzz organiseerde is succesvol verlopen. Meer dan twintig kinderen hebben elke ochtend handbal initiatie gekregen.

Bedankt aan alle trainers, hulptrainers en vrijwilligers om alles in goede banen te leiden.

Wil je mee doen?

Lees verder “Vriendjesdag december 2020”