Tag: statutaire vergadering

Uitnodiging Statutaire Ledenvergadering

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Statutaire Ledenvergadering van HV Arena Vzw op donderdag 19 september aanstaande. De vergadering begint om 20u00 en gaat door in het VakantiePatronaat (Aen Den Berg) Sint-Lambertusstaat z/n, 3940 Hechtel-Eksel. De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Welkomstwoord
 2. Samenstelling van de bestuursorganen van HV Arena
 3. Benoemingen en/of ontslagen van bestuurders
 4. Goedkeuren jaarrekening en begroting
 5. Kwijting voor raad van bestuur
 6. Beleidskader komende 5 jaar
 7. Beleidsvoorstellen seizoen 2019-2020
 8. Vragenronde 

Wij hopen u daar allen te mogen begroeten, 

Met vriendelijke groet,

Joris Peijnenborg

Namens het bestuur en Raad van Bestuur

ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VRIJDAG 20 OKTOBER

Algemene statutaire vergadering vrijdag 20 oktober

Uitnodiging aan alle leden van HV Arena Vzw en HC Peer

We hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen in Ontmoetingscentrum De Schans, Rode Kruisplein 8, Hechtel, de aanvang is om 20:00 uur.

Agenda:

 1. Welkomstwoord door de voorzitter
 2. Samenstelling van de bestuursorganen van HV Arena
 3. Benoemingen en/of ontslagen van bestuurders
 4. Goedkeuren jaarrekening en begroting
 5. Kwijting voor raad van bestuur
 6. Vragen

Met sportieve groeten,

Frank Calje

Voorzitter HV Arena Vzw