beachhandbal spelregels

Handbal reglement Beachhandbal tornooi 2017

Tornooireglement Beach ’17

Voor aanvang

[list]
[li]De teams dienen minimaal 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn.[/li]
[li]Alle teams dienen zich bij aankomst te melden bij het tornooisecretariaat.[/li]
[/list]

Tijdens het tornooi

[list]
[li]Het tornooi zal worden gespeeld volgens de hierna volgende vereenvoudigde beachhandbalregels.[/li]
[li]Beginsignaal wordt centraal gegeven door het tornooisecretariaat.[/li]
[li]Teams worden verzocht 3 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op het speelveld.[/li]
[li]Bij het te laat of niet komen opdagen van een team is de wedstrijd reglementair verloren met 5-0 c.q. 0-5. Als beide teams niet op komen dagen zal de einduitslag 0-0 worden.[/li]
[li]Spelen twee teams met dezelfde (shirt)kleuren tegen elkaar dan dient het ‘uitspelende’ team voor een ander kleur shirt te zorgen.[/li]
[li]Beslissingen van de scheidsrechter(s) zijn bindend. Protesten worden niet aanvaard.[/li]
[li]Spelers die tijdens de wedstrijd bestraft worden met een definitieve uitsluiting moeten zich melden bij het tornooisecretariaat. Zij kunnen voor de rest van het tornooi worden uitgesloten.[/li]
[/list]

Na afloop

[list]
[li]Bij gelijke stand in een poule wordt de rangorde in de volgende volgorde bepaald: aantal gescoorde doelpunten, aantal tegendoelpunten, onderling resultaat.[/li]
[li]Het tornooisecretariaat houdt zich het recht voor om de bovenstaande regels aan te passen indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het tornooisecretariaat heeft altijd het beslissende woord.[/li]
[/list]

Beachhandbalreglement

Hoe is een team opgebouwd?

[list]
[li]Minstens 5 spelers; 3 veldspelers en 2 keepers.[/li]
[li]De keepers moeten kenbaar gemaakt worden door bijvoorbeeld een andere kleur van truitje te dragen.[/li]
[/list]

Wedstrijdverloop

[list]
[li]Er zijn 2 speelhelften van 8 minuten, met 1 minuut pauze, er kunnen geen time-outs worden aangevraagd.[/li]
[li]De stand begint bij elke speelhelft terug bij 0 – 0.[/li]
[li]Indien er na 8 minuten reguliere speeltijd een gelijke stand is, wordt er verder gespeeld tot de winning goal wordt gescoord[/li]
[li]Elke overwinning van een speelhelft levert 1 punt op voor de winnende ploeg[/li]
[li]Indien na de twee speelhelften de puntenstand 1 – 1 bedraagt wordt er overgegaan tot een shoot-out*.[/li]
[li]Het einde van de wedstrijd wordt aangegeven door een fluitsignaal van de scheidsrechter. Op dit signaal ‘bevriest’ de bal in de lucht. Dus: als de bal geworpen wordt richting doel en de scheidsrechter fluit wanneer de bal nog niet in het doel is, is deze goal NIET meer geldig![/li]
[li]Er mogen slechts 3 passen met de bal in de hand worden gezet, daarna MOET er een pas worden gegeven. Met de bal de grond aantoetsen om terug 3 passen te zetten wordt niet toegestaan.[/li]
[/list]

* Shoot-out:
Elke ploeg kiest 5 spelers en een keeper. De keeper van de eerste ploeg gaat met minstens één voet op hun doellijn staat. De keeper van de andere ploeg staat in de overstaande goal. De eerste veldspeler start vanuit één van de hoeken van het speelveld met één voet op de kruising van de zijlijn met de doelgebiedlijn. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter speelt hij de bal naar zijn doelverdediger en loopt hij richting de overstaande goal een ‘tegenaanval’. De bal mag de grond NIET raken! Als de bal de grond raakt, is de kans voorbij. De doelverdediger met de bal moet in zijn doelgebied blijven. Binnen de 3 seconden werpt hij, ofwel rechtstreeks naar het doel van de tegenpartij, ofwel naar zijn teamgenoot die naar het doel van de tegenpartij rent. De speler probeert een punt (of twee) te maken. Vervolgens is de andere ploeg aan de beurt. Dit herhalen we tot iedere ploeg 5 tegenaanvallen heeft gelopen. Wie op het einde van de shoot-out het meeste punten heeft, wint de wedstrijd.

Hoe speel je beachhandbal?

[list]
[li]Elke speelhelft wordt begonnen met een scheidsrechtersworp. Hierbij gaan twee spelers in het midden van het veld bij de scheidsrechter staan. De scheidsrechter werpt de bal, de twee spelers proberen voor het eerste de bal te pakken. De speler van de ploeg die het eerst de bal heeft, begint in de aanval. Ook de winning goal wordt begonnen met een scheidsrechtersworp.[/li]
[li]Heeft een speler de bal mag deze maximaal 3 passen zetten met de bal in de hand. Na drie passen dient de speler een pas te geven. Het is niet toegestaan om met de bal in het doelgebied te komen.[/li]
[li]Als er wordt gescoord, wordt het spel onmiddellijk begonnen met een uitworp van doelman[/li]
[/list]

Stel de volgende beginsituatie:

Een wedstrijd wordt gespeeld met 2 ploegen (bv. A en B) van minimaal 5 spelers.
Ploeg A valt aan. Dit betekent dat er voor ploeg A 3 veldspelers in de aanval staan, samen met de keeper die zijn doel heeft verlaten. Voor ploeg B staat er één doelverdediger in het doel en staan 3 spelers in de verdediging.

Wat er na de aanval (goal of geen goal)?

De aanvallende keeper van ploeg A verlaat het speelveld, aan dezelfde kant waar wisselkeeper staat, zodat een andere keeper het veld kan betreden in het doelgebied (wissel). De 3 veldspelers van ploeg A lopen terug en stellen zich op in de verdediging.
Ploeg B: de doelverdediger verlaat zijn doelgebied en gaat samen met de 3 veldspelers aanvallen. De keeper moet mee in de aanval, het is niet toegestaan de keeper direct te wisselen.

Wat als de bal buiten het speelveld geraakt?

Als de bal buiten gaat ter hoogte van het speelveld wordt de bal door de tegenstander op dezelfde plaats terug in het spel gebracht. Men plaatst hierbij één voet op de zijlijn. Gaat de bal buiten ter hoogte van het doelgebied nadat de verdediger de bal heeft aangeraakt, dan wordt de bal terug in het spel gebracht via een ‘hoekworp’ t.h.v. de zijlijn net buiten het doelgebied.

Hoe worden punten toegekend?

Je scoort telkens wanneer de bal de doellijn volledig overschrijdt. De waarde van het doelpunt hangt af van de wijze waarop en door wie er werd gescoord.
1 punt: wordt toegekend door een ‘normaal’ shot door een veldspeler
2 punten:
[list]
[li]worden toegekend bij een ‘normaal’ shot van de keeper,[/li]
[li]worden toegekend bij een spectaculair shot (bv. vliegertje, pirouette,…) van veldspeler of keeper,[/li]
[li]worden toegekend bij een penalty.[/li]
[/list]

Wat zijn de belangrijkste fouten?

[list]
[li]Loopfout: men kan maximaal 3 passen met de bal zetten[/li]
[li]Cirkelfout: men mag het doelgebied niet betreden. Er is wel toegelaten de bal uit het doelgebied te nemen als geen enkel ander lichaamsdeel in contact staat met het doelgebied.[/li]
[li]Verdedigende fout: men mag niet grof verdedigen…probeer het sportief te houden![/li]
[li]Wisselfout: let erop dat je op de juiste manier spelers wisselt (nooit meer dan 3 veldspelers en 1 doelman op het speelveld) aan de kant van de wisselzone.[/li]
[/list]

Wat zijn de belangrijkste sancties?

[list]
[li]Kleine overtredingen zoals loopfout, cirkelfout en kleine verdedigende fout worden bestraft met een vrijworp op de plaats van de overtreding.[/li]
[li]Grove overtredingen, grof onsportief gedrag of fouten die de gezondheid kunnen schaden worden bestraft met een strafworp. Deze wordt gezet van op de 6m-lijn en geeft de speler de kans om 2 punten te scoren.[/li]
[li]Een tijdelijke uitsluiting kan gegeven worden bij herhaald grof onsportief gedrag of bij een wisselfout. Deze tijdelijke uitsluiting houdt in dat het ‘gestrafte team’ maximaal 2 minuten met 1 veldspeler minder speelt, of tot het andere team scoort.[/li]
[li]Indien een scheidsrechter een speler voor de rest van de wedstrijd diskwalificeerd, dienen beiden zich te melden aan het tornooisecretariaat.[/li]
[/list]