Handbal reglement Beachhandbal tornooi 2019

 1. Algemeen
  1. Het Beachhandbaltornooi HV Arena 2019 vindt plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 op de Beachterreinen aan de Dennenstraat 8, 3940 Hechtel-Eksel.
  2. Zaterdag wordt het tornooi gespeeld voor de leeftijdscategorieën JM8, JM10, J12, M12, J14 en M14. Zondag komen de leeftijdscategorieën J16, M16, J18, M19 en de FIT en Recreanten aan bod. En heeft het eerste Limburgs Open Beachhandbal Kampioenschap voor Senioren plaats voor zowel Dames als Heren.
  3. De geldende leeftijdscategorieën zijn als volgt:
   1. JM08, geboren 2011 en 2012
   2. JM10, geboren 2009 en 2010
   3. J12 en M12, geboren 2007 en 2008
   4. J14 en M14, geboren 2005 – 2006
   5. J16 en M16, geboren 2003 – 2004
   6. J18, geboren (2000) – 2001 – 2002
   7. M19, geboren (2000) – 2001 – 2002
   8. Senioren, geboren vanaf 2002 en eerder
  4. De verantwoordelijkheid voor de controle op een correcte naleving van dit tornooireglement berust bij de tornooileiding.
  5. De leiding van de wedstrijden berust bij de door de tornooileiding aangewezen scheidsrechters. Beslissingen van de scheidsrechter zijn bindend. Protesten worden niet aanvaard.
  6. De teams dienen minimaal 30 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
  7. Alle teams dienen zich bij aankomst te melden bij het tornooisecretariaat.
  8. Een speler kan slechts op de teamopgave van één team binnen een bepaalde leeftijdscategorie worden geplaatst. Het is niet toegestaan om voor meerdere teams binnen dezelfde categorie uit te komen. Het is wel toegestaan om voor meerdere teams in verschillende categorieën uit te komen.
  9. Per wedstrijd bestaat een team uit minimaal 6 maximaal 10 spelers. Het team mag samengesteld zijn uit spelers van verschillende (handbal)verenigingen.
  10. De in het programma eerstgenoemde teams worden als thuisspelend beschouwd. De uitspelende teams dienen voor afwijkende tenuekleuren te zorgen. De tenuekleuren van de keepers dienen afwijkend te zijn van de spelers van het eigen team en de spelers en keepers van de tegenstander. Ook teamofficials dienen een afwijkende kleur te dragen ten opzichte van spelers van de tegenstander.
  11. Het dragen van hoofd-/gezichtsbeschermers, armbanden, horloges, ringen, halskettingen, oorbellen, brillen zonder band om de bril op zijn plaats te houden of met een hard montuur en alle andere dingen die gevaar voor de spelers op kunnen leveren, zijn verboden. Het dragen van de volgende accessoires is toegestaan:-Hoofdbanden gemaakt van zacht elastisch materiaal-Petten, mits de klep naar achteren wijst-Zonnebrillen (kunststof, met band om de bril op zijn plaats te houden)-Therapeutische braces of bandages van of voldoende bedekt met zacht materiaal
  12. Indien niet beschreven in dit tornooireglement gelden de IHF Beach Handball spelregels versie 8 juli 2014. Deze versie is altijd voor inzage beschikbaar op het tornooisecretariaat.
  13. Indien het Beachhandbaltornooi HV Arena 2019 onverhoopt niet kan worden uitgespeeld, telt (per categorie) de plaats van het team op dat moment in de stand als eindresultaat.
  14. Handbalvereniging Arena VZW houdt zich niet verantwoordelijk voor onregelmatigheden, onordelijk en onveilig gedrag buiten de tornooiwedstrijden om en kan deswege niet aansprakelijk worden gesteld.
  15. In alle gevallen waarin dit tornooireglement niet voorziet beslist de tornooileiding.
 2. Tijdens het tornooi
  1. Het tornooi zal worden gespeeld volgens de hierna volgende vereenvoudigde beachhandbalregels.
  2. Beginsignaal wordt centraal gegeven door het tornooisecretariaat.
  3. Teams worden verzocht 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op het speelveld.
  4. Bij het te laat of niet komen opdagen van een team is de wedstrijd reglementair verloren met10-0 (10-0, 10-0) of 0-10 (0-10, 0-10). Als beide teams niet op komen dagen dan worden er geen punten in het klassement toegevoegd.
  5. Een speler die tijdens de wedstrijd bestraft wordt met een diskwalificatie of definitieve uitsluiting moet zich melden bij het tornooisecretariaat. Het tornooisecretariaat zal in overleg beslissen of deze speler minimaal voor één wedstrijd wordt uitgesloten of nog kan deelnemen aan het tornooi.
  6. De wedstrijdduur bedraagt 2 maal 8 minutenmet maximaal 5 minuten pauze. Er wordt centraal begin en eindsignaal gegeven. De verantwoordelijkheid voor de controle op de speeltijd berust bij de scheidsrechters en tornooisecretariaat. Er kunnen geen time-outs worden aangevraagd.
  7. De stand begint bij elke set terug bij 0 – 0.
  8. Indien er na 8 minuten reguliere speeltijd (van een set) de stand gelijk is, wordt er verder gespeeld tot de winning goal wordt gescoord (Golden Goal). Het spel herstart met een scheidsrechtersworp.
  9. Bij gelijke stand in een poule wordt de rangorde in de volgende volgorde bepaald: aantal gescoorde doelpunten, aantal tegendoelpunten, onderling resultaat.
  10. Elke set levert 1 punt op, indien na de twee sets de puntenstand 1 – 1 bedraagt, wordt er overgegaan tot een shoot-out*.
 3. Spelregels: hoe speel je beachhandbal?
  1. Elke set wordt begonnen met een scheidsrechtersworp. Hierbij gaan twee spelers in het midden van het veld bij de scheidsrechter staan. De scheidsrechter werpt de bal, de twee spelers proberen voor het eerste de bal te pakken. De speler van de ploeg die het eerst de bal heeft, begint in de aanval. Ook de winning goal wordt begonnen met een scheidsrechtersworp.
  2. Heeft een speler de bal mag deze maximaal 3 stappen zetten met de bal in de hand. Na drie stappen kan de speler:
   • een pas geven,
   • de bal in het zand leggen en na drie seconden weer opnemen,
   • naar doel werpen.
  3. Het is niet toegestaan om met de bal in het doelgebied te komen.
  4. Een bal die in het doelgebied ligt, mag door de aanvaller of verdediger opgenomen worden, zonder steun van eender welk lichaamsdeel.
  5. Als de speler de bal langer dan drie seconden in het zand laat liggen, mag de bal enkel door een andere speler opgenomen worden. Met de bal de grond aantoetsen (dus vasthouden en de grond aantikken) om terug 3 passen te zetten wordt niet toegestaan.
  6. Het is toegestaan om de bal te gooien, vangen, stoppen, duwen of te slaan met de handen, armen, hoofd, bovenlijf, dijen en knieën. Naar de bal duiken is toegelaten.
  7. Als er wordt gescoord, wordt het spel onmiddellijk begonnen met een uitworp van doelman.
  8. Passief spel : Als er geen aanvallende intentie is door een team, kan de scheidsrechter dit als passief spel aangeven. Hij doet dit door het teken van hand op te steken. Het aanvallende team moet hierop onmiddellijk reageren met een doelgericht spel.
  9. Het is toegestaan om:
   • met beide armen of handen te bal te blokken of te onderscheppen.
   • met een open hand de bal van de tegenstander weg te spelen vanuit elke richting.
   • met het lichaam een tegenstander afstoppen, zelfs als de tegenstander niet in het bezit is van de bal.
   • contact maken met het lichaam met de tegenstander langs voorzijde. Met gebogen armen en dit contact houden zodat je de speler zijwaarts kan begeleiden en volgen.
  10. Het is NIET toegestaan om:
   1. De bal uit de handen te slaan of te trekken van de tegenstander.
   2. Klemmen of wegduwen van een tegenstander.
   3. Vasthouden, lopen of springen tegen een tegenstander (aanvallende fout).
   4. Een tegenstander (met of zonder de bal) storen, belemmeren of in gevaar brengen in strijd met de regels.
  11. Je scoort telkens wanneer de bal de doellijn volledig overschrijdt. De waarde van het doelpunt hangt af van de wijze waarop en door wie er werd gescoord.
   1. 1 punt: wordt toegekend door een ‘normaal’ shot door een veldspeler
   2. 2 punten:
    • worden toegekend bij een shot van de keeper,
    • worden toegekend bij een spectaculair of creatief shot (bv. vliegertje, pirouette,…) van veldspeler,
    • worden toegekend bij een penalty
 4. Fair Play
  1. De filosofie van Beachhandbal is gebaseerd op de principes van Fair Play.Fair Play betekent:
   • Respecteren van de gezondheid, de integriteit en het lichaam van de spelers
   • Respecteren van de geest en filosofie van het spel
   • Respect voor de flow van het spel, maar nooit het tolereren van een voordeel ontstaan door schending van de regels
   • Het bevorderen van de geest van echte sportiviteit en streven naar de culturele en sportieve missie van het evenement

* Shoot-out:
Elke ploeg kiest 5 spelers en een keeper. De keeper van de eerste ploeg gaat met minstens één voet op hun doellijn staat. De keeper van de andere ploeg staat in de overstaande goal. De eerste veldspeler start vanuit één van de hoeken van het speelveld met één voet op de kruising van de zijlijn met de doelgebiedlijn.

Na het fluitsignaal van de scheidsrechter speelt hij de bal naar zijn doelverdediger en loopt hij richting de overstaande goal een ‘tegenaanval’. De bal mag de grond NIET raken! Als de bal de grond raakt, is de kans voorbij met uitzondering van de afronding op doel. De doelverdediger moet met de bal moet in zijn doelgebied blijven. Binnen de 3 seconden werpt hij, ofwel rechtstreeks naar het doel van de tegenpartij, ofwel naar zijn teamgenoot die naar het doel van de tegenpartij rent.

De speler probeert een punt (of twee) te maken. Vervolgens is de andere ploeg aan de beurt. Dit herhalen we tot iedere ploeg 5 tegenaanvallen heeft gelopen. Wie op het einde van de shoot-out het meeste punten heeft, wint de wedstrijd.

Is de stand gelijk na de shoot-out, dan wordt een volgende shoot-out gestart (sudden death = afwisselend een shoot-out werpen tot een team mist).

Voor meer informatie over het spelreglement, lees ook de toelichting spelregels beachhandbal.