Toelichting spelregels beachhandbal

Hieronder volgt een korte toelichting op het handbal reglement Beachhandbal, lees hier het hele reglement beachhandbal.

Stel de volgende beginsituatie:

Een wedstrijd wordt gespeeld met 2 ploegen (bv. A en B) van minimaal 6 spelers.
Ploeg A valt aan. Dit betekent dat er voor ploeg A 3 veldspelers in de aanval staan, samen met de keeper die zijn doel heeft verlaten. Voor ploeg B staat er één doelverdediger in het doel en staan 3 spelers in de verdediging.

Wat er na de aanval (goal of geen goal)?

De aanvallende keeper van ploeg A verlaat het speelveld, aan dezelfde kant waar wisselkeeper staat, zodat een andere keeper het veld kan betreden via heteigen doelgebied (wissel). De 3 veldspelers van ploeg A lopen terug en stellen zich op in de verdediging.
Ploeg B: de doelverdediger verlaat zijn doelgebied en gaat samen met de 3 veldspelers aanvallen. De keeper mag mee in de aanval, als hij scoort telt dat voor dubbele punten. De keeper mag ook meteen gewisseld worden voor een veldspeler. De keeper verlaat het veld via zijn eigen doelgebied.

Wat als de bal buiten het speelveld geraakt?

Als de bal buiten gaat ter hoogte van het speelveld wordt de bal door de tegenstander op dezelfde plaats terug in het spel gebracht. Men plaatst hierbij één voet op de zijlijn. Gaat de bal buiten ter hoogte van het doelgebied nadat de verdediger de bal heeft aangeraakt, dan wordt de bal terug in het spel gebracht via een ‘hoekworp’ ter hoogte van de zijlijn op één meterbuiten het doelgebied.

Wat zijn de belangrijkste fouten?

Loopfout: men kan maximaal 3 passen met de bal zetten

Lijnfout (cirkelfout): men mag het doelgebied niet betreden. Er is wel toegelaten de bal uit het doelgebied te nemen als geen enkel ander lichaamsdeel in contact staat met het doelgebied.

Verdedigende fout: je mag niet grof verdedigen…hou het sportief!

Wisselfout: let erop dat je op de juiste manier spelers wisselt (nooit meer dan 3 veldspelers en 1 doelman op het speelveld) aan de kant van de wisselzone.

Aanvallende fout: je mag een aanval niet forceren richting de verdediger.

Beachhandbal is géén handbal op zand!

Wat zijn de belangrijkste sancties?

Kleine overtredingen zoals loopfout, cirkelfout en kleine verdedigende fout worden bestraft met een vrijworp op de plaats van de overtreding.

Een strafworp wordt enkel toegekend bij een overtreding in een vrije doelkans. Deze wordt gezet van op de 6m-lijn en geeft de speler de kans om 2 punten te scoren.

Grove overtredingen, grof onsportief gedrag of fouten die de gezondheid kunnen schaden worden bestraft met een diskwalificatie(zie artikel 2.5). Indien deze overtreding in een vrije doelkans gebeurd, volgt een strafworp.

Een tijdelijke uitsluiting kan gegeven worden bij herhaald grof onsportief gedrag of bij een wisselfout. Deze tijdelijke uitsluiting houdt in dat het ‘gestrafte team’ maximaal tot de volgende balwissel.

Indien een scheidsrechter een speler voor de rest van de wedstrijd diskwalificeert, dienen beiden zich te melden aan het tornooisecretariaat.