Nieuw jeugdbeleidsplan seizoen 2017/2018

Het nieuwe jeugdbeleidsplan seizoen 2017/2018 staat online. De jeugdwerking van HV Arena en HC Peer steunt voor de opleiding van haar spelers op het jeugdbeleidsplan van de Vlaamse Handbalfederatie. Het is daarbij de betrachting dat elke jeugdtrainer op de hoogte is van dit globale plan en zo ook een zicht krijgt op een verticale opleidingslijn binnen de vereniging.

Meer specifiek is het de bedoeling dat de trainers de doelstellingen kunnen hanteren die betrekking hebben op hun eigen te trainen leeftijdsgroep. Deze doelstellingen zitten verwerkt in hun respectievelijke jaarplannen.

Dit jeugdplan zal steeds ter kennisgeving aan elke startende trainer voorgelegd worden met de verplichting het op te volgen. De sporttechnische jeugdcoördinator houdt toezicht op de opvolging van dit plan door de jeugdtrainers.

Visie Jeugdwerking HV Arena en HC Peer

HV Arena en HC Peer willen instaan voor een kwaliteitsvolle jeugdopleiding van haar individuele atleten, dit ondanks het feit dat handbal een teamsport is.

De Club wil daarom ook prioriteit geven aan trainers die een opleiding genoten hebben of bereid zijn er een te volgen en zich te vervolmaken.

Meer info >>>