Fairplay

In het kader van de uitbouw van onze sport, willen we namens het bestuur van HV Arena meer pro-actief gaan inzetten op fair play binnen onze club. Dit is iets waar we allemaal samen ons steentje aan kunnen bijdragen.

Wat is fair play?

Fair play betekent zowel spelen volgens de regels van de sport, als volgens de normen en waarden van de sport.

Waarom is fair play niet te onderschatten?

Fair play maakt de mens achter de sporter beter. Sport leert je namelijk waarden als respect, inzet, omgaan met winst, maar ook omgaan met verlies.

Fair play maakt het sporten beter. Een jonge handballer die met techniek of snelheid het verschil leert maken, brengt het verder dan een speler die dat met duw- en trekwerk doet.

Fair play maakt de sport beter. Handbal is zoveel mooier als 2 teams het tegen elkaar opnemen in een “propere” match, dan wanneer er wordt nageduwd of wordt  gescholden. Het is leuker om naar handbal te kijken als een team kan winnen puur op mooi samenspel en dynamische acties, dan wanneer er rode kaarten moeten uitgedeeld worden omwille van onsportief gedrag.

Hoe kan ik als ouder fair play stimuleren?

Bij jeugdsport komt onsportief gedrag gelukkig niet overdreven voor. Het zijn vaak de kleine onsportieve dingen waar ouders bij hun kinderen op kunnen letten. Bijvoorbeeld als kinderen nooit toegeven dat een wedstrijd verdiend verloren is, maar altijd onwerkelijke redenen daarvoor bedenken, zoals het mopperen op medespelers en/of scheidsrechter, de tegenstanders ‘uitjoelen’ of het laten merken dat er onterecht gewisseld wordt, omdat degene die in het veld komt veel slechter is.

Dit zijn vormen van onsportief gedrag die helaas bij (jeugd)sport nog wel eens voorkomen. Gelukkig zijn er bij het sporten ook heel veel sportieve gebaren te ontdekken.

Als ouder kunt u Fair Play bij uw kind op verschillende manieren stimuleren. Dit kan onder andere door:

  1. Respect voor betrokkenen

Leer kinderen om respect te hebben voor alle betrokkenen bij het sporten, zoals de scheidsrechter, de begeleiders, de teamgenoten en de tegenstanders. Maak duidelijk dat al deze mensen nodig zijn, om te kunnen sporten. Zonder hen is een wedstrijd niet mogelijk. Iedereen wil plezier beleven aan sport, maak dat dan ook voor iedereen mogelijk. Op anderen mopperen, schelden of anderen uitlachen is daarbij natuurlijk niet aan de orde.

  1. Positief tegen scheidsrechters

Probeer kinderen van jongs af aan te leren dat ook scheidsrechters hun best doen. Probeer ze ervan te overtuigen dat als een speler de bal bijvoorbeeld in ziet vallen en de scheidsrechter de bal toch uit geeft, dat het dan net zo goed kan zijn dat de speler het fout heeft gezien. Bij twijfelgevallen zegt de scheidsrechter “ik zag de bal uit”. Er is dan geen discussie mogelijk, de beslissing valt zoals de scheidsrechter het zag. Elke sporter hoort dit te accepteren, ook al zag hij het anders. Denk eraan dat ook jonge, onervaren scheidsrechters hun best doen en het scheidsrechteren willen leren. Voorkom dat zij overladen worden met kritiek. Dit is erg onplezierig voor de scheidsrechter, het beïnvloedt het resultaat meestal niet en de spelvreugde wordt hiermee zeker niet groter. Bij wedstrijden die zonder scheidsrechter gespeeld worden, is het natuurlijk helemaal belangrijk om eerlijk te zijn.

  1. Goede voorbeeld geven

Indien u, als ouder, naar sport kijkt en zeker indien u zelf ook actief sport, dient u zelf het voorbeeld voor Fair Play te zijn. Kinderen imiteren vaak (bewust of onbewust) ouderlijk gedrag en denken dat dit gedrag het juiste is. Bovendien geeft correct gedrag van uw zijde, u het recht van spreken om unfair gedrag van anderen af te keuren.

  1. Topsport

Topsport, waarmee kinderen door de media geconfronteerd worden, kan een negatief effect hebben op het Fair Play-gedrag van de jonge sporters. Leer hen dat sommigen dingen die bij topsport voorkomen niet goed zijn. Leg hen ook uit dat onsportief gedrag nooit goed te praten is, maar dat bij topsport hele andere (bijvoorbeeld financiële) belangen spelen.

  1. Benadrukken en belonen van sportief gedrag

Benadruk/beloon sportief gedrag van uw kind. Bijvoorbeeld als hij de winnaar heel spontaan feliciteert, als hij zegt dat de ander verdiend gewonnen heeft, als hij minder goede spelers helpt of als hij toegeeft dat hij een fout maakte. Een team/sporter die verloren heeft, maar zijn best heeft gedaan en sportief gespeeld heeft, verdient een groot compliment.

  1. Ingrijpen

Grijp snel in bij onsportief gedrag van uw kind. Leg uit waarom het onsportief is en hoe het beter had gekund. Argumenten hierbij kunnen zijn dat een overwinning eigenlijk alleen maar waarde heeft als die eerlijk behaald is en dat je bij alles wat je doet rekening moet houden met de gevoelens van mede- en tegenspelers en de leiding.

  1. Inzetten voor de vereniging

Leer het kind zich in te zetten voor het team/de vereniging. De vereniging steekt veel tijd in de jonge sporters. De vereniging verwacht daar iets van terug en moet op de leden kunnen rekenen. Je kunt je team/de vereniging niet laten zitten door, zonder goede reden, niet op te komen dagen op trainingen of wedstrijden.

Secretariaat

Handbalvereniging Arena Vzw
Stamnummer: 152, oprichtingsjaar: 1971
Paardekerkhofstraat 2
Hechtel-Eksel
3940
Telefoon: 0477/512042

 

Vlaamse Handbal Vereniging