Intern reglement

Intern reglement en fair-play jeugdwerking HV Arena

 • Op trainingen en wedstrijden wordt een positieve instelling en totale inzet verwacht.
 • Een sportieve kledij is verplicht. Sportschoenen die buiten gedragen worden, zijn niet toegelaten in de sporthal. Het dragen van juwelen en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden tijdens training en wedstrijd. Piercings worden om eigen gezondheid en veiligheidsredenen afgeraden, indien toch dienen ze afgeplakt tijdens training/wedstrijden.
 • Trainingen starten en stoppen steeds op het afgesproken uur.
 • Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk, niemand mag daarom zonder uitdrukkelijke toestemming de training verlaten.
 • Voorziene afwezigheden op training en/of wedstrijd worden vooraf en persoonlijk aan de trainer gemeld.
 • Zowel om hygiënische als om gezondheid redenen  wordt er aangedrongen op het nemen van een douche na de training.
 • Heb respect: voor elkaar, voor de tegenstrever, voor de scheidsrechters en voor het personeel van de sporthal. Dit houdt in dat een wedstrijd steeds afgesloten wordt met een ‘shake hands’ aan tegenstanders en scheidsrechters.
 • Dit uit zich in sportiviteit tijdens trainingen en wedstrijden, hulpvaardigheid bij kwetsuren.
 • Laat bij het verlaten van de sporthal en kleedkamers netjes achter; laat geen afval of andere dingen slingeren. De club kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van persoonlijke bezittingen, laat daarom zoveel mogelijk onnodige luxe artikelen thuis.
 • Bij wangedrag  kan/zal het bestuur gepast reageren en eventueel sancties overwegen, dit kan over een vermaning, tijdelijke schorsing of bij zeer ernstige zaken zelfs een verwijdering uit de club gaan.
 • Spelers/sters die omwille van wangedrag/grove spelregelovertreding voor, tijdens of na een wedstrijd een disciplinaire sanctie oplopen, vb rode kaart, scheidsrechtersverslag enz… kunnen door het bestuur aangemaand worden de onkosten en verantwoordelijkheden die hierbij komen kijken zelf te vergoeden.
 • Wees steeds een waardige vertegenwoordiger van de club.

Secretariaat

Handbalvereniging Arena Vzw
Stamnummer: 152, oprichtingsjaar: 1971
Paardekerkhofstraat 2
Hechtel-Eksel
3940
Telefoon: 0477/512042

 

Vlaamse Handbal Vereniging