Uitnodiging Statutaire Ledenvergadering

12 september 2019

Beste leden, ouders en sympathisanten,

Graag nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Algemene Statutaire Ledenvergadering van HV Arena Vzw op donderdag 19 september aanstaande. De vergadering begint om 20u00 en gaat door in het VakantiePatronaat (Aen Den Berg) Sint-Lambertusstaat z/n, 3940 Hechtel-Eksel. De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Welkomstwoord
  2. Samenstelling van de bestuursorganen van HV Arena
  3. Benoemingen en/of ontslagen van bestuurders
  4. Goedkeuren jaarrekening en begroting
  5. Kwijting voor raad van bestuur
  6. Beleidskader komende 5 jaar
  7. Beleidsvoorstellen seizoen 2019-2020
  8. Vragenronde 

Wij hopen u daar allen te mogen begroeten, 

Met vriendelijke groet,

Joris Peijnenborg

Namens het bestuur en Raad van Bestuur

Secretariaat

Handbalvereniging Arena Vzw
Stamnummer: 152, oprichtingsjaar: 1971
Paardekerkhofstraat 2
Hechtel-Eksel
3940
Telefoon: 0477/512042

 

Vlaamse Handbal Vereniging