Ons Clubgrade project is gestart

19 juli 2021

Tijdens de laatste maanden heeft het bestuur een nieuw project opgestart met als doel de werking van onze vereniging te verbeteren. Het project heet Clubgrade en is een aantal jaren geleden opgestart door het Vlaamse ministerie van Sport. De bedoeling van Clubgrade is om de sportverenigingen te ondersteunen in hun werking. Het gaat niet over sporttechnische ondersteuning maar over ondersteuning in het beleid en verenigingswerk. De uitvoering van Clubgrade is in handen van Sport Vlaanderen die hiervoor samenwerkt met Vrijwilligerswerk Werkt, Levuur en UGent. Ga naar www.clubgrade.be voor meer info over Clubgrade.

Concreet betekent dat een vereniging beroep kan doen op Clubgrade om haar werking te onderzoeken en te verbeteren. Clubgrade stelt een begeleider aan voor elke vereniging. Voor onze vereniging is Inge Leeten aangesteld, Teamleider Clubondersteuning van ZwemFed. Zij is door Clubgrade voor meerdere verenigingen als projectbegeleider actief.

Een Clubgradeproject bestaat uit drie delen:

  • discussiegroep
  • vragenlijst
  • verbeterproject

Hoe ziet ons Clubgrade project eruit?

Vanuit Clubgrade was de vraag aan het bestuur gesteld om als voorbereiding een centrale vraag op te stellen en mensen te vragen zitting te nemen in onze discussiegroep. Tijdens deze eerste zitting werd de centrale vraag verder besproken. Met behulp van een poster en kaarten werden we in drie rondes gevraagd om op te schrijven hoe we de club vandaag de dag zien; hoe we de club in de toekomst graag zouden willen zien en ideeën/acties hoe we naar dat toekomstbeeld kunnen toewerken. Die kaarten werden in kleine groepen of individueel opgesteld en met de hele groep besproken. Hieronder zie je het resultaat van de avond.

Dit vraagverkennend gesprek heeft begin juli plaatsgehad. Het volgende gesprek, eind augustus, gaan we met dit resultaat verder, in Clubgrade termen is dat “de casetafel”. We zoeken nog ouders, spelers en oud-spelers om aan dit laatste gesprek deel te nemen. Heb je ideeën voor onze club? Wil je weten waar we over gaan praten? Heb je drie uur tijd voor je vereniging? Stuur hier je enthousiaste email, en we sturen je alle informatie door. We hopen echt met met een groep waar alle belanghebbenden van onze vereniging in vertegenwoordigd zijn het casetafelgesprek te kunnen voeren.

Vul je de vragenlijst in?

Onlangs is er een email met het verzoek naar alle leden verstuurd om de Clubgrade vragenlijst in te vullen. Het is echt belangrijk dat we met z’n allen de vragenlijst invullen. Heb je nog geen gelegenheid gehad om de vragenlijst in te vullen? Ben je de link kwijt? Geen nood! Klik hier en neem even 5 minuten de tijd om onze club te helpen.

startscherm vragenlijst Clubgrade

Het Clubgrade-Arena project

De vragenlijst en de Casetafelgesprekken worden door Clubgrade uitgewerkt in een voorstel van een project om onze werking te verbeteren. We hebben zelf nog geen idee wat dit project zal zijn, maar we zullen je ter zijner tijd uitnodigen om bij de presentatie te zijn.

We willen alvast iedereen bedanken voor een bijdrage aan dit project.

Secretariaat

Handbalvereniging Arena Vzw
Stamnummer: 152, oprichtingsjaar: 1971
Paardekerkhofstraat 2
Hechtel-Eksel
3940
Telefoon: 0477/512042

 

Vlaamse Handbal Vereniging